Privacy Policy

Artikel 1. Algemeen

Het Grote Kleine Warenhuis (‘HGKW′) is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens die je via de Website aan ons verstrekt. HGKW is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Het Grote Kleine Warenhuis B.V., KvK-nummer 55455931, gevestigd te Hoofddorp en inclusief de aan haar gelieerde ondernemingen.

Onder Website worden alle websites die in eigendom en beheer zijn van HGKW bedoeld dan wel websites die gebruik maken van HGKW databases of zoekmachine en waarop de aanbiedingen van aanbieders zichtbaar zijn na een zoekopdracht op trefwoord of categorie.

Wanneer in deze privacyverklaring wordt gesproken over ‘aanbieding’, wordt daarmee een hypertextkoppeling en/of afbeeldingskoppeling op de Website bedoeld die een gedeelte of het geheel van de productinformatie weergeeft en/of de aanbieder identificeert en jouw toestaat om: (i) webpagina´s of sites gehost door HGKW te bezoeken die meer informatie weergeven over de aanbieding; en/of (ii) rechtstreeks of via een link de websites van de aanbieder te bezoeken die betrekking hebben op het gezochte product of de gezochte dienst; en/of (iii) de aanbieder rechtstreeks te contacteren via een andere medium zoals e-mail. De ‘aanbieder’ is degene die producten of diensten aanbiedt op/via onze Website.

Wij nemen de privacy van al onze ‘gebruikers’ – dat wil zeggen alle gebruikers en/of bezoekers van onze Website – erg serieus en HGKW gaat dan ook zeer zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Deze verklaring informeert je over het privacybeleid dat van toepassing is op het gebruik van onze Website waarmee wij onze ‘diensten’ aanbieden. Met diensten bedoelen wij dat wij gebruikers een online platform bieden waar aanbieders hun aanbieding tonen.

Je gaat akkoord met de voorwaarden genoemd in deze privacyverklaring door het bezoeken van de Website of het gebruik maken van onze diensten. Indien je niet akkoord hiermee gaat, verzoeken we je om geen gebruik te maken van onze Website of onze diensten.

Artikel 2. Geldende wetgeving
HGKW garandeert zich te houden aan alle privacy regelgeving die van toepassing is op de door jouw verstrekte persoonsgegevens, alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Artikel 3. Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens die je ons toestuurt worden gebruikt en verwerkt door HGKW ten behoeve van de uitvoering van onze diensten en om je op de hoogte te stellen over onze activiteiten, aanbiedingen, producten en/of diensten. Als je hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven, kunnen wij jouw persoonsgegevens ook gebruiken om contact met je op te nemen via telefoon, mobiele berichtgeving zoals SMS, MMS en/of e-mail over onze activiteiten, aanbiedingen, producten en/of diensten.

Als er sprake is van een verandering van zeggenschap binnen HGKW, behouden wij ons het recht voor om de door ons verwerkte persoonsgegevens aan een derde over te dragen. We zullen je uiteraard daarvan op de hoogte stellen.

Je hebt als gebruiker het recht tot inzage in jouw door ons geregistreerde persoonsgegevens en op het wijzigen van deze gegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet voor enig ander doel aan een derde(n) ter beschikking gesteld, tenzij:
(a) dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening, op grond van een wettelijk voorschrift, of
(b) in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in jouw eigen belang is.

Artikel 4. Beveiliging
HGKW beveiligt jouw persoonsgegevens tegen verlies en/of wijziging door gebruik te maken van adequate IT maatregelen ten aanzien van beveiliging en toegang. Ondanks dat HGKW alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico′s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

Artikel 5. Links naar andere websites
Op onze Website tref je links aan naar andere websites, waaronder die van aanbieders. HGKW is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Artikel 6. Gebruik Google Analytics
HGKW maakt gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics.
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De door de cookie gegenereerde informatie bevat geen informatie met betrekking tot de ingevulde gegevens zelf, maar over hoe de website gebruikt is.

Google gebruikt voornoemde informatie om bij te houden hoe je de Website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk.

Door het gebruik van de Website geef je toestemming voor het verwerken van informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

HGKW is niet aansprakelijk voor handelingen van Google met betrekking tot het verwerken en (verder) gebruik van de informatie die op basis van Google Analytics naar Google wordt verstuurd.

Artikel 7. Social media
Op onze Website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook en Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter, Facebook en Google stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk.

Door het gebruik van de Website geef je toestemming voor het verwerken van informatie door de sociale netwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

8. In en uitschakelen cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

9. Overige bepalingen
Indien je meer informatie wenst te vernemen, vragen, klachten dan wel op- en aanmerkingen hebt over ons privacybeleid of andere aspecten van onze dienstverlening of de website, neem dan contact op met HGKW via de volgende contactgegevens:
E-mailadres: info@hetgrotekleinewarenhuis.nl

10. Wijzigingen
HGKW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid.

December 2017